Opći uvjeti poslovanja

  • Zahvaljujemo na rezervaciji i molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće uvjete poslovanja hotela
  • Važeća kreditna kartica je potrebna kao garancija Vaše rezervacije.
  • Garancijski depozit za goste bez kreditne kartice prihvaća se najkasnije do 7 dana nakon nastanka rezervacije.
  • Prijava u objekt, moguća je nakon 13:00, na dan dolaska.
  • Odjava iz objekta se mora obaviti do 11:00, na dan odlaska.Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti online, u skladu s Uvjetima otkaza rezervacije. 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte našu službu rezervacija na e-mail: info@agroturizam-hercegovina.com

Hotel pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

Uvjeti otkaza rezervacije

 Rezervaciju držimo do 24:00 sati, na dan dolaska. 

U nastavku se nalaze uvjeti otkaza rezervacije:

  • ukoliko otkažete do 3 dana prije datuma dolaska, naknada neće biti naplaćena
  • ukoliko otkažete kasnije, prvo noćenje će biti naplaćeno
  • u slučaju nedolaska, ukupna cijena rezervacije će biti naplaćena
  • u slučaju odlaska tijekom boravka, ostatak noćenja će se smatrati “no show”